Platební podmínky

Akceptujeme všechny způsoby platby – v hotovosti, hypotečním úvěrem i formou splátkového kalendáře. Pokud potřebujete vyřídit hypotéku, jsme připraveni Vám ji zdarma vyřídit. Zde uvádíme příklad základního platebního kalendáře:

VARIANTA A. ZÁKLADNÍ SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

  • 1. splátka 50. 000,- Kč rezervační poplatek po podpisu rezervační smlouvy
  • 2. splátka 200. 000,- Kč do 5-ti dnů od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě
  • 3. splátka 60 % ze zákl. ceny díla při dokončení hrubé stavby
  • 4. splátka 35% ze zákl. ceny díla při dokončení vnitřních rozvodů (vodo, topo, plyn, elektro)
  • 5. splátka 5 % ze zákl. ceny díla při dokončení a předání domu

VARIANTA B. CENA STANOVENÁ NA ZÁKLADĚ INDIVIDUÁLNÍHO SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE

  • 1. splátka 50. 000,- Kč rezervační poplatek po podpisu rezervační smlouvy
  • 2. splátka 200. 000,- Kč do 5-ti dnů od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě
  • následné splátky dle vzájemné dohody po posouzení návrhu klienta

BENEFITNÍ PROGRAM

Sleva je poskytována z ceny domu (bez pozemku a jeho součástí) a to z částky bez DPH.

Sleva ve vyši 1% při uhradě 60% ceny nemovitosti při dokončeni hrubé stavby. Sleva bude poskytnuta za předpokladu, že při finacování nemovitosti nebudou využity žádné finanční úschovy.

Kontaktujte nás: telefon 702 131 500

STAVING Olomouc, s. r. o.
U Strouhy 533
252 42 Vestec u Prahy
stavingpraha@staving-olomouc.cz