PROGRAM NA PODPORU AKTIVIT VESTECKÝCH SPOLKŮ A SDRUŽENÍ V OBLASTI KULTURY, SPORTU A VOLNÉHO ČASU

V rámci dlouhodobé snahy o podporu činnosti místních spolků a sdružení, jež působí v lokalitách shodných s naší developerskou aktivitou, jsme se v souvislosti s realizací projektu Vestec Střed, rozhodli vytvořit ucelený program jehož cílem má být zejména transparentnost a dlouhodobá dostupnost finančních prostředků, které budou na tuto podporu vynakládány.

Do fondu bude celkem vloženo* 280 000 Kč
Do fondu bylo zatím vloženo
rezervovaných domů: 13 + rezervovaných bytů: 30
280 000 Kč
Vyčerpáno (přehled čerpání) 250 800 Kč
K dispozici 54 200 Kč
*Za předpokladu prodeje všech nemovitostí bude do fondu vloženo 280 000,- Kč.

30 bytů x 5 000,- Kč = 150 000,- Kč

13 rodinných domů x 10 000,- Kč = 130 000,- Kč

Z každé rezervované nemovitosti (projektu Vestec Střed) bude předem pevně stanovená částka věnovaná do fondu, ze kterého budou podporovány aktivity místních spolků a sdružení. Při rezervaci bytu se bude jednat o částku ve výši 5 000,- Kč, v případě rezervace rodinného domu o částku 10 000,- Kč.

Tyto příspěvky jsou nenárokové, určené především pro podporu jednorázových společenských akcí v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit, které přímo přispívají k rozvoji komunitního života v obci. Nejedná se tedy o podporu dlouhodobých sportovních činností (např. fotbal) jež využívají spíše podpory místní samosprávy či jiné grantové politiky.

Spolky, neziskové organizace, fyzické osoby se sídlem na území obce Vestec u Prahy mohou o příspěvek žádat prostřednictvím Žádosti o poskytnutí příspěvku. Maximální jednorázová výše příspěvku je 10 000,- Kč. Jednotlivé žádosti budou posuzovány průběžně a individuálně.

Soubory ke stažení:

Rozhodnutí o přidělení/nepřidělení příspěvku

Kontaktujte nás: telefon 702 131 500

STAVING Olomouc, s. r. o.
U Strouhy 533
252 42 Vestec u Prahy
stavingpraha@staving-olomouc.cz