Program na podporu aktivit

PROGRAM NA PODPORU AKTIVIT VESTECKÝCH SPOLKŮ A SDRUŽENÍ V OBLASTI KULTURY, SPORTU A VOLNÉHO ČASU

V rámci dlouhodobé snahy o podporu činnosti místních spolků a sdružení, jež působí v lokalitách shodných s naší developerskou aktivitou, jsme se v souvislosti s realizací projektu Na Výsluní, rozhodli vytvořit ucelený program jehož cílem má být zejména transparentnost a dlouhodobá dostupnost finančních prostředků, které budou na tuto podporu vynakládány.

Do fondu bude celkem vloženo* 345 000 Kč
Do fondu bylo zatím vloženo
rezervovaných domů: 26 + rezervovaných bytů: 12
320 000 Kč
Vyčerpáno (přehled čerpání) 120 750 Kč
K dispozici 199 250 Kč

*Za předpokladu prodeje všech nemovitostí bude do fondu vloženo 345 000,- Kč.

13 bytů x 5 000,- Kč = 65 000,- Kč

28 rodinných domů x 10 000,- Kč = 280 000,- Kč

Z každé rezervované nemovitosti (projektu Na Výsluní) bude předem pevně stanovená částka věnovaná do fondu, ze kterého budou podporovány aktivity místních spolků a sdružení. Při rezervaci bytu se bude jednat o částku ve výši 5 000,- Kč, v případě rezervace rodinného domu o částku 10 000,- Kč.

Tyto příspěvky jsou nenárokové, určené především pro podporu jednorázových společenských akcí v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit, které přímo přispívají k rozvoji komunitního života v obci. Nejedná se tedy o podporu dlouhodobých sportovních činností (např. fotbal) jež využívají spíše podpory místní samosprávy či jiné grantové politiky.

Spolky, neziskové organizace, fyzické osoby se sídlem na území obce Vestec u Prahy mohou o příspěvek žádat prostřednictvím Žádosti o poskytnutí příspěvku. Maximální jednorázová výše příspěvku je 10 000,- Kč. Jednotlivé žádosti budou posuzovány průběžně a individuálně.

Soubory ke stažení:

Rozhodnutí o přidělení/nepřidělení příspěvku

STAVING Olomouc, s. r.o.
U Strouhy 533, 252 50
Vestec u Prahy
Všechna práva vyhrazena © 2017
Hledat
Zavřít